Kamp gaat door !

Beste ouders,

Hoera voor ieder van ons: de zomerkampen gaan door!

Ondanks het positieve nieuws zal het zomerkamp in 2020 er anders uitzien dan we gewend zijn.

Om de kampen zo coronaproofen verantwoord mogelijk te organiseren, heeft KLJ Nationaal een draaiboek voorzien. Dat draaiboek geeft ons zeer concrete richtlijnen en maatregelen om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden.

De basismaatregelen voor de zomerkampen luiden als volgt:

  • Zieke deelnemers blijven thuis.
  • Gegevens bijhouden is verplicht. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en contactlogboek.
  • Het kamp wordt opgedeeld in bubbels van maximaal 50 deelnemers (inclusief leiding). Deze bubbels hebben zo weinig mogelijk contact met elkaar. Mini-kampjes op kamp dus! ( voor onze afdeling zal dit iets makkelijker te organiseren zijn aangezien we met minder dan 50 personen op kamp gaan) 
  • Wanneer er iemand ziek wordt op kamp, is er een duidelijk stappenplan voorhanden waarin de ouders ook een belangrijke rol spelen. 
  • Handhygiëne is essentieel.
  • Contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd.

We willen met aandrang vragen om je kind niet ziek mee te sturen op kamp. Indien je kind in de laatste 5 dagen voor het vertrek symptomen heeft gehad, kan het jammer genoeg niet mee. Je kind mee laten gaan op kamp geldt als verklaring dat het symptomenvrij is. 

Vanaf nu kan u je kind inschrijven en betalen voor ons KLJ kamp , u heeft tot 15 juni om in te schrijven en tot 30 juni voor de betaling in orde te brengen. (meer info in het kampboekje dat je in het vorige nieuwbericht ook online kunt bekijken) 

We vragen van jullie zowel begrip als vertrouwen in ons als leiding om alles in goede banen te leiden.

Het is een stevige opdracht, maar we staan paraat en halen alles uit de kast om er een topkamp van te maken.(begin juli zal er nog extra informatie worden meegedeeld aan alle ouders.)

Hopelijk tot op kamp

Stevige KLJ-groet


De leiding van KLJ Oud-Turnhout

Bij vragen kan u altijd contact opnemen met iemand van onze leiding