Kamp/lidgeld tegemoetkoming

Via u ziektefonds kan u tal van inschrijvingsgelden terug vorderen.

In onderstaande links vind u alvast enkele fondsen die een deel van het lidgeld terugbetalen : 

OZ:

https://www.oz.be/vakantie/voordelen/lidgeld-jeugdbeweging#voordeel

Voorzorg : 

https://www.devoorzorg.be/antwerpen/voordelen-advies/terugbetalingen-led... 

CM:

Is jammer genoeg gestopt met terugbetalingen van lidgelden

In onderstaande links kan u informatie vinden per fonds om een kamptegemoetkoming te krijgen : 

OZ : 
https://www.oz.be/…/oz501_tegemoetkoming_jeugdactiviteiten.…

CM : 
https://www.cm.be/media/Tegemoetkoming_tcm85-24960.pdf

Voorzorg : 
https://www.devoorzorg.be/…/Vrijetijdsbesteding_kinder-en_j…

Breng ze mee naar klj en we vullen ze graag voor jullie in zodat je een deel van het kamp kan terug vorderen.

Heeft u nog vragen of staat u ziektefonds niet bij de links dan mag u ook altijd de leiding contacteren en dan bekijken we wat we voor u kunnen doen.